Douwe

Toen ik begon te schrijven kreeg ik steeds vaker behoefte aan feedback. Zoeken op internet hielp wel maar ik miste de mening en visie van een ander. Met elkaar van gedachten wisselen werkt veel beter dan staren naar een beeldscherm.
Dat is mijn belangrijkste motivatie geweest om deel te nemen aan Schrijversklik Oldemarkt.

Daarnaast denk ik dat we veel van elkaar kunnen leren. Niet alleen over het schrijven en de manier waarop je dat doet, maar ook over wat je doet met het manuscript, de ervaringen met uitgevers en het drukken van het boek.

Mijn boeken tot nu toe (augustus 2023)

Tien jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van het Repair Café in Steenwijk.
Het Repair Café is niet slechts een reparatiewerkplek, maar ook een sociaal gebeuren.
Omdat mijn interesse verder ging dan de reparatie op zich, kreeg ik steeds vaker mooie verhalen te horen. Verhalen over de (emotionele) waarde van het voorwerp dat ter reparatie werd aangeboden. Soms aangrijpend, soms hilarisch.
Dat inspireerde mij om de verhalen te gaan opschrijven.

En zo ontstond in 2020 de verhalenbundel met de titel: Bijzondere verhalen uit een Repair Café.
De uitvoering werd zo simpel mogelijk gehouden, zodat de prijs ook zo laag mogelijk kon zijn. Slechts € 5,--. Repair Cafés zitten nou eenmaal niet zo goed bij kas. Ze moeten het van donaties hebben.
De bundel werd een groot succes. Ruim 1100 exemplaren zijn er tot nu toe verkocht.  Er kwam een vertaling in het Duits, Engels en Frans en de bundel werd in 7 landen verkocht.

Ik had de smaak van het schrijven te pakken. Maar ja, zou een tweede verhalenbundel het wel (weer) goed doen? Ik besloot het over een andere boeg te gooien. Een thriller schrijven, dat leek me wel wat. Geen idee hoe ik dat moest aanpakken.
Gelukkig hebben we het Internet. Daar vond ik veel informatie over het schrijven van een boek en in bijzonder een thriller.
Een stukje in de krant over de ontvoering van een meisje trok mij over de streep en ik ging aan de slag. Na een maand of vijf zette ik het laatste woord “op papier”.

Mijn boek Rad van Afgunst was klaar, althans het manuscript daarvan.
Dit manuscript heb ik aan zeven mensen laten lezen. Ik schrok van de vele op- en aanmerkingen. 
De meeste daarvan waren terecht en heb ik verwerkt in het manuscript.
Maar dan… een uitgever vinden. Op het Internet had ik gelezen dat, zonder zelf investeringen te hoeven doen, de mogelijkheid bestaat een boek te laten drukken. Printing on demand heet dat. In goed Nederlands: drukken op verzoek.
Uit de verschillende drukkerijen die deze mogelijkheid aanboden, koos ik voor Pumbo uit Zwaag. Pumbo staat voor Publiceer mijn boek. Wat was ik nerveus toen ik het eerste exemplaar voor correctie toegestuurd kreeg!

Inmiddels is het boek ruim een jaar op de markt en online overal te koop. Maar om de kring van lezers nog groter te maken, besloot ik enkele recensie-exemplaren te sturen naar de stichting NBD Biblion, de Nederlandse bibliotheekdienst die alle boeken beoordeelt voordat ze ter aanschaf worden aangeboden aan de bibliotheken in Nederland.
Het duurde drie maanden voordat het oordeel van Biblion kwam. Maar het wachten werd beloond. Biblion gaf een positief advies over mijn boek. Het werd spannend genoemd en zeer toegankelijk geschreven. Inmiddels ligt het in diverse bibliotheken in Nederland. 

Op dit moment ben ik bezig met het derde boek. Niet elke dag want ik heb meer hobby’s.
Wanneer het klaar is? Geen idee. Ik doe rustig aan en hoop nog veel te leren van de andere leden van Schrijversklik Oldemarkt.
U hoort nog van mij….